Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie: Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie

26 kwietnia 2021, 15:47

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie: Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie

Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektów:

  • Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania;
  • Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi,

w dniu 23 kwietnia 2021 r. zakończył proces konsultacji ww. dokumentów.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia:

  • zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.) oraz pkt IV.2.5.d) obowiązujących Warunków Dotyczących Bilansowania, Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji;
  • zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, Kartę aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie, opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania i Karta aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raporty z procesu konsultacji projektów ww. dokumentów, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w zakładce „Dokumenty”.