Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 18 grudnia 2014 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej

18 grudnia 2014, 08:24

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 18 grudnia 2014 r. dotyczący Taryfy dla energii elektrycznej
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 grudnia 2014 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DRE-4211-31(16)/2014/4988/XI/BTS/MKo zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2015 r. Decyzja ta została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna Nr 216(1812) z dnia 17 grudnia 2014 r.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

W związku z powyższym informujemy, iż ww. Taryfa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. będzie stosowana w rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania oraz usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Tekst taryfy dostępny jest  na stronie www.pse.pl