Powrót

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 30 listopada 2006 dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2007, 2008 i 2009r.

30 listopada 2006, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 30 listopada 2006 dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2007, 2008 i 2009r.
PSE-Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości skoordynowane z okresami ograniczeń sieciowych.Na stronie internetowej pod adresem www.pse.pl są publikowane prognozowane bilanse mocy na poszczególne miesiące w 2007r. Prognozowane bilanse mocy na lata 2008 i 2009 zostaną opublikowane po analizie harmonogramów remontów jednostek wytwórczych i skoordynowaniu ich ze sobą. Wytwórcy dysponujący JWCD otrzymają dodatkowo dane odnośnie ograniczeń sieciowych na 2007 rok dotyczących ich jednostek wytwórczych.