Powrót

Komunikat OSP

25 lipca 2012, 00:00

Komunikat OSP
W związku z pożarem w Elektrowni Turów w Bogatyni, który miał miejsce 24 lipca 2012 r. PSE Operator informuje, iż aktualnie posiada rezerwy mocy niezbędne do zapewnienia bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Dzisiejsze zapotrzebowanie w szczycie obciążenia wyniosło 20 159 MW. Dostępne rezerwy mocy ponad zapotrzebowanie wyniosły 520 MW w pracujących jednostkach wytwórczych cieplnych oraz 1100 MW w jednostkach wytwórczych wodnych. Oznacza to, że do dyspozycji jest 11% rezerwy ponad zapotrzebowanie, przy wymaganym poziomie 9%. Dodatkowo w dniu dzisiejszym planowane jest zakończenie remontów awaryjnych jednostek wytwórczych elektrowni Ostrołęka, Jaworzno i Kozienice, co pozwoli na odzyskanie ok. 1000 MW.

Z informacji uzyskanych przez PSE Operator od p. Romana Walkowiaka, Dyrektora Elektrowni Turów wynika, że sytuacja w elektrowni jest opanowana i nie ma zagrożenia wyłączenia innych jednostek. Jeżeli jednak zaistniałaby konieczność odstawienia pozostałych bloków, to posiadane rezerwy oraz zdolności odzyskane z jednostek znajdujących się obecnie w awarii pozwolą na pokrycie krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.