Powrót

Komunikat OSP - 16 maja 2007r. dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (wynikający z decyzji Prezesa URE dot. okresu obowiązywania tej części IRiESP)

16 maja 2007, 00:00

Komunikat OSP - 16 maja 2007r. dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (wynikający z decyzji Prezesa URE dot. okresu obowiązywania tej części IRiESP)
Uprzejmie informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 maja 2007 r. nr DPK-7102-14(10)/2007, po rozpatrzeniu wniosku
PSE-Operator S.A., postanowił o zmianie swojej decyzji z dnia 10 lutego 2006 r nr DPK-7102-14(5)/2006 (zmienionej decyzją z dnia 22 grudnia 2006 r. nr DPK-7102-14(7)/2006 oraz decyzją z dnia 29 marca 2007 r. nr DPK-7102-14(8)/2007), zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zwaną dalej „IRiESP-Bilansowanie”.Przedmiotowa zmiana polega na uchyleniu pkt. 3 decyzji z dnia 10 lutego 2006 r. nr DPK-7102-14(5)/2006, który ustalał okres obowiązywania IRiESP-Bilansowanie na 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie, tj. od dnia 1 czerwca 2006 r.
Powyższe skutkuje zatem ustaleniem okresu obowiązywania IRiESP-Bilansowanie na czas nieokreślony.