Powrót

Komunikat OSP - 29 marca 2007r. dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

29 marca 2007, 00:00

Komunikat OSP - 29 marca 2007r. dot. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 9 marca 2007 r., zakończył w dniu 23 marca 2007 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP–Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP–Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP–Bilansowanie.W ramach procesu konsultacji użytkownicy systemu nie zgłosili uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP–Bilansowanie.

Informujemy, że zgodnie z pkt 1.4.12.(4) IRiESP–Bilansowanie, OSP w dniu 28 marca 2007 r. przedłożył Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP–Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP–Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.