Powrót

Komunikat OSP - 9 marca 2007 dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

9 marca 2007, 00:00

Komunikat OSP - 9 marca 2007 dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP-Bilansowanie”). Przedmiotem planowanych zmian jest korekta algorytmu wyznaczania ilości energii wytwarzanej z powodu ograniczeń elektrownianych.W związku z powyższym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP-Bilansowanie, który w dniu 9.03.2007 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt ww. Karty aktualizacji, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP - Bilansowanie oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy-Prawo energetyczne.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP-Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać, w terminie do dnia 23.03.2007 r.:

1. na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
2. faksem na numer: (22) 340-2192.

Prosimy jednocześnie o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP- Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz o nadsyłanie uwag w szczególności w formie elektronicznej na podany powyżej adres poczty elektronicznej. Wzór Formularza zgłoszeniowego uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/2/2007 IRiESP- Bilansowanie, dostępny jest na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.