Powrót

Komunikat OSP dot. Karty Aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

31 lipca 2012, 00:00

Komunikat OSP dot. Karty Aktualizacji nr CB/4/2012 IRiESP Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG z dnia 31 lipca 2012 r.:
  1. Zatwierdził zawarte w Karcie Aktualizacji nr CB/4/2012 zmiany IRiESP-Bilansowanie w zakresie zasad wyznaczania Ceny rozliczeniowej pozycji kontraktowej (CRK), stosowanej w rozliczeniach Jednostek Grafikowych Źródeł Wiatrowych (JGZW), oraz odmówił zatwierdzenia zmian IRiESP-Bilansowanie w zakresie wprowadzenia maksymalnej wartości ceny rozliczeniowej za operacyjną rezerwę mocy.
  2. Ustalił termin wejścia w życie zmian zasad wyznaczania Ceny rozliczeniowej pozycji kontraktowej (CRK), stosowanej w rozliczeniach Jednostek Grafikowych Źródeł Wiatrowych (JGZW), na dzień 1 sierpnia 2012 r.

W związku z powyższym Operator Systemu Przesyłowego publikuje decyzję nr DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz jednolity tekst Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, uwzględniający wprowadzone zmiany. Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.