Powrót

Komunikat OSP dot. rozszerzenia zakresu danych publikowanych na stronie internetowej OSP

1 czerwca 2012, 00:00

Komunikat OSP dot. rozszerzenia zakresu danych publikowanych na stronie internetowej OSP

Informujemy, że PSE Operator S.A. z dniem 1 czerwca 2012 roku rozszerzył zakres udostępnianych informacji o dane dotyczące godzinowej generacji w źródłach wiatrowych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przedmiotowe dane są dostępne na stronie internetowej OSP, pod adresem: www.pse.pl. w zakładce: Raporty z pracy KSE i RB / Raporty dobowe o pracy KSE.