Powrót

Komunikat OSP dot. umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu OSD i URBsd

29 czerwca 2007, 00:00

Komunikat OSP dot. umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentami OSP typu OSD i URBsd
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że w związku z wydzieleniem się - zgodnie z art. 9d ustawy-Prawo energetyczne - operatorów systemu dystrybucyjnego ze struktur przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo oraz wejściem w życie z dniem 1 lipca 2007 r. Karty aktualizacji nr B/3/2007 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w dniach 27 i 28 czerwca 2007 r. zostały zawarte:
  • nowe umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej - z dwoma kontrahentami OSP typu OSD oraz z dwoma kontrahentami OSP typu URBSD,

oraz

  • Porozumienia w sprawie kontynuowania świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej od dnia 1 lipca 2007 r. w związku z wydzieleniem ze struktur przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo operatora systemu dystrybucyjnego - z pozostałymi kontrahentami OSP typu OSD i URBSD.

Ww. umowy i Porozumienia wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2007 r. i stwarzają warunki do skutecznego otwarcia rynku energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej w Polsce.