Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP dotyczący (i) projektu Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz (ii) projektu Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie

23 marca 2021, 14:56

Komunikat OSP dotyczący (i) projektu Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania oraz (ii) projektu Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji:

  1. projektu Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania
  2. projektu Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do:

i. Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej „WDB”).

W związku z powyższym, OSP opracował projekt Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, określających zmiany planowane do wprowadzenia do WDB, który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.

ii. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”).

W związku z powyższym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie, określającej zmiany planowane do wprowadzenia do IRiESP, który został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.

Jednocześnie, wypełniając obowiązki wynikające odpowiednio z:

  • art. 6 ust. 3 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 4 lit. c) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (Dz. Urz. UE L 312/6 z 28.11.2017 r.) oraz
  • art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.),

zapewniając publiczny dostęp do projektów ww. dokumentów, OSP informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 23 kwietnia 2021 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - rynekbilansujacy@pse.pl, na który należy przekazywać uwagi do projektu Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania.
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192, na które należy przekazywać uwagi do projektu Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie.

Prosimy o zgłaszanie uwag w wersji edytowalnej odpowiednio na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Zmian nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, lub Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/29/2021 IRiESP - Bilansowanie, dołączonych do niniejszego komunikatu.

Na wskazane wyżej adresy mailowe lub numer faksu prosimy również przesłać formularz, podpisany zgodnie z reprezentacją podmiotu zgłaszającego uwagi. Jednocześnie zastrzegamy, iż uwagi zgłoszone po wyznaczonym terminie, bądź też w innej formie, mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.