Powrót

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

3 listopada 2010, 10:08

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 14 października 2010 r., zakończył w dniu 28 października 2010 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej "IRiESP - Bilansowanie"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP, zgodnie z pkt I.D.2.6.e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP -Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr CB/2/2010 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP.