Powrót

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

11 kwietnia 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 14 marca 2008 r., zakończył w dniu 3 kwietnia 2008 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP-Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie.Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie.

Informujemy, że zgodnie z pkt 1.4.12.(4) IRiESP-Bilansowanie, OSP w dniu 10 kwietnia 2008 r. przedłożył Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP-Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP pod adresem http://www.pse.pl.