Powrót

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

20 sierpnia 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 29 lipca 2014 r., zakończył
w dniu 12 sierpnia 2014 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie.


W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył w dniu 20 sierpnia 2014 roku, zgodnie z pkt I.D.2.6.e) IRiESP - Część ogólna, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji
IRiESP - Bilansowanie.

Karta aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczący aktualizacji IRiESP - Bilansowanie, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.

Zobacz dokumenty