Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

17 czerwca 2009, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 26 maja 2009 r., zakończył w dniu 9 czerwca 2009 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji OSP, zgodnie z pkt 1.4.12.(4) IRiESP - Bilansowanie, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP -Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP.