Powrót

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

25 listopada 2009, 14:20

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 3 listopada 2009 r., zakończył w dniu 17 listopada 2009 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP, zgodnie z pkt 1.4.12.(4) IRiESP - Bilansowanie, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP -Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP.