Powrót

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

22 grudnia 2006, 00:00

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 1 grudnia 2006 r., zakończył w dniu 15 grudnia 2006 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP-Bilansowanie\") określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP-Bilansowanie.

Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP-Bilansowanie.

Wyniki konsultacji w postaci uwag nadesłanych przez użytkowników systemu i stanowisko OSP wobec zgłoszonych uwag zostało zawarte w dokumencie Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Informujemy, że zgodnie z pkt. 1.4.12.(4) IRiESP - Bilansowanie, OSP w dniu 21 grudnia 2006 r. przedłożył Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP pod adresem http://www.pse.pl.