Powrót

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

22 lipca 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 18 czerwca 2008 r., zakończył w dniu 2 lipca 2008 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP– Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP–Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP–Bilansowanie.

Informujemy, że zgodnie z pkt 1.4.12.(4) IRiESP–Bilansowanie, OSP w dniu 22 lipca 2008 r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP–Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr B/6/2008 IRiESP–Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.