Powrót

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

21 listopada 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 21 listopada 2008 r. dot. Karty aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-4(2)/2008 z dnia 21 listopada 2008 r., postanowił:

  1. zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zm. późn. decyzjami) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmian określonych w opracowanej przez PSE-Operator S.A. Karcie aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (nazywanej dalej również \"Kartą aktualizacji nr B/7/2008\");
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, na dzień 1 stycznia 2009 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4.13. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej: \"IRiESP-Bilansowanie\"), Operator Systemu Przesyłowego w dniu 21 listopada 2008 r. publikuje na swojej stronie internetowej, pod adresem www.pse.pl, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Kartę aktualizacji nr B/7/2008. Operator Systemu Przesyłowego informuje ponadto, że zmiany IRiESP-Bilansowanie określone Kartą aktualizacji nr B/7/2008 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.