Powrót

Komunikat OSP dotyczący Kart aktualizacji IRiESP

30 maja 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Kart aktualizacji IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji iplanowania rozwoju sieci oraz Karty aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) decyzją nr DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK z dnia 26 maja 2014 r., postanowił:

  1. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CB/10/2013.
  2. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(4)/2011/LK z dnia 15 grudnia 2011 r., wraz z późniejszymi zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „IRiESP - Korzystanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CK/2/2013, z wyłączeniem zmian określonych przez OSP w pkt. 2.2.1.4.11., 2.2.1.4.13., 3.4.1.4., 3.4.2.4., 3.4.2.4.1. i 3.4.2.4.2. tej karty.
  3. Ustalić termin wejścia w życie zmian, o których mowa w pkt. 1 i 2 na dzień 1 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce „Dokumenty”, decyzję Prezesa URE nr DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK z dnia 26 maja 2014 r. wraz z Kartą aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie oraz Kartą aktualizacji nr CB/10/2013 IRiESP - Bilansowanie oraz teksty jednolite IRiESP - Korzystanie i IRiESP - Bilansowanie.