Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie

9 października 2014, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 9 października 2014 r. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Operator Systemu Przesyłowego (OSP), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 19 września 2014 r., zakończył w dniu 3 października 2014 r. proces konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w projekcie Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie. Zgodnie z powołanym wyżej Komunikatem, OSP zwrócił się do użytkowników systemu z prośbą o przesyłanie uwag i propozycji dotyczących projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP przedłożył w dniu 9 października 2014 roku, zgodnie z pkt I.D.2.6.e) IRiESP - Część ogólna, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie wraz z Raportem OSP z konsultacji dotyczących aktualizacji IRiESP - Bilansowanie.

Karta aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie oraz Raport OSP z konsultacji dotyczący aktualizacji IRiESP - Bilansowanie, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.