Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie

20 grudnia 2012, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
(dalej „Prezes URE”) decyzją nr DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK z dnia 14 grudnia 2012 r., postanowił:

  1. zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r., uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r., zmienioną decyzjami: nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r., nr DPK-4320-2(4)/2010/LK z dnia 10 listopada 2010 r., nr DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG z dnia 31 lipca 2012 r., nr DPK-4320-2(8)/2010/2012/LK z dnia 16 listopada 2012 r., poprzez zatwierdzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP - Bilansowanie”), określonych w Karcie aktualizacji nr CB/3/2012 RiESP - Bilansowanie.

  2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr CB/3/2012 RiESP -Bilansowanie na dzień 1 stycznia 2013 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. IRiESP - Część ogólna, OSP w dniu 20 grudnia 2012 r. publikuje na swojej stronie internetowej, pod adresem www.pse.pl, zatwierdzoną przez Prezesa URE Kartę aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP - Bilansowanie wraz z decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz tekst jednolity IRiESP -Bilansowanie, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. (tekst nie uwzględnia postanowień Karty aktualizacji CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie, gdyż zgodnie z decyzją Prezesa URE nr DPK-4320-2(8)/2010/2012/LK z dnia 16 listopada 2012 r. postanowienia Karty aktualizacji CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie będą obowiązywały od dnia 1 lutego 1013 r.).