Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP

27 grudnia 2006, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP
Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Decyzją o znakach DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. postanowił:
  1. zmienić Decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r., poprzez wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „IRiESP-Bilansowanie”) określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP-Bilansowanie;
  2. ustalić termin wejścia w życie zmian IRiESP-Bilansowanie określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP-Bilansowanie, na dzień 1 stycznia 2007 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt. 1.4.13 IRiESP-Bilansowanie, Operator Systemu Przesyłowego w dniu 27 grudnia 2006 r. publikuje na swojej stronie internetowej pod adresem www.pse.pl, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Kartę aktualizacji nr B/1/2006 IRiESP-Bilansowanie i informuje, że zmiany IRiESP-Bilansowanie określone w/w Kartą aktualizacji wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.