Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

3 grudnia 2009, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-53(2)/2009/MiKo z dnia 30 listopada 2009 r. postanowił:
  1. Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(10)/2007 z dnia 15 maja 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r., nr DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r., nr DPK-7102-1(2)/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., nr DPK-7102-2(2)/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r., nr DPK-7102-4(2)/2008 z dnia 19 listopada 2008 r., nr DPK-7110-23(2)/2009/JB z dnia 24 czerwca 2009 r. oraz nr DPK-7110-30(2)/2009/JB z dnia 31 sierpnia 2009 r.) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmian określonych w opracowanej przez PSE Operator S.A. Karcie aktualizacji nr B/10/2009 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (nazywanej dalej również „Kartą aktualizacji nr B/10/2009”).
  2. Ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji nr B/10/2009, na dzień 1 stycznia 2010 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.13. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, Operator Systemu Przesyłowego w dniu 3 grudnia 2009 r. publikuje na swojej stronie internetowej, pod adresem www.pse.pl, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Kartę aktualizacji nr B/10/2009. Zgodnie z wyżej powołaną decyzją nr DPK-7110-53(2)/2009/MiKo Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, określone Kartą aktualizacji nr B/10/2009, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Jednocześnie OSP publikuje na swojej stronie internetowej jednolity tekst Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, uwzględniający zmiany wprowadzone ww. Kartą aktualizacji.