Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

30 kwietnia 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Operator systemu przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7102-1(2)/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., postanowił:
  1. Zmienić decyzję nr DPK-7102-14(5)/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. (zmienioną decyzjami nr DPK-7102-14(7)/2006 z dnia 22 grudnia 2006r., nr DPK-7102-14(8)/2007 z dnia 29 marca 2007 r., nr DPK-7102-14(14)/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. oraz DPK-7102-14(17)/2007/RGa z dnia 30 października 2007 r.) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmian określonych w opracowanej przez PSE-Operator S.A. Karcie aktualizacji nr B/5/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (nazywanej dalej również „Kartą aktualizacji nr B/5/2008”).
  2. Ustalić w decyzji zmieniającej terminy wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zawartych w Części I oraz Części II Karty aktualizacji nr B/5/2008.
    W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt 1.4.13. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, Operator Systemu Przesyłowego w dniu 30.04.2008 r. publikuje na swojej stronie internetowej, pod adresem www.pse.pl, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Kartę aktualizacji nr B/5/2008. Zgodnie z wyżej powołaną decyzją nr DPK-7102-1(2)/2008 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, określone Kartą aktualizacji nr B/5/2008, wchodzą w życie z dniem:
    • 21 maja 2008 r., w przypadku zmian zawartych w Części I Karty aktualizacji nr B/5/2008.
    • 11 lipca 2008 r., w przypadku zmian zawartych w Części II Karty aktualizacji nr B/5/2008.