Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie

28 listopada 2013, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 28 listopada 2013 r. dotyczący Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Uprzejmie informujemy, że PSE S.A. (dalej „OSP”), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 17 października 2013 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP -Korzystanie), w dniu 4 listopada 2013 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP - Korzystanie, zaproponowanych w projekcie Karty aktualizacji nr CK/2/2013.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie, opracowaną po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karta aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji tej Karty, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”.