Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/7/2012 IRiESP

31 stycznia 2013, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CB/7/2012 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący Karty aktualizacji nr CB/7/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-4320-2(18)/2010/2012/KS z dnia 30 stycznia 2013 r. postanowił:

  1. Zmienić decyzję nr DPK-4320-1(6)/2010/KS z dnia 23 lipca 2010 r. (uzupełnioną decyzją nr DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF z dnia 29 lipca 2010 r. oraz zmienioną decyzjami: nr DPK-4320-2(2)/2010/KS z dnia 20 września 2010 r., DPK-4320-2(4)/2010/LK z dnia 10 listopada 2010 r., DPK-4321-2(6)/2010/2012/LK/AKG z dnia 31 lipca 2012 r., DPK-4320-2(8)/2010/2012/LK z dnia 16 listopada 2012 r., DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK z dnia 14 grudnia 2012 r. i DPK-4320-2(16)/2010÷2013/LK z dnia 29 stycznia 2013 r.) poprzez wprowadzenie do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, zmian określonych w opracowanej przez PSE S.A. Karcie aktualizacji nr CB/7/2012 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (nazywanej dalej również „Kartą aktualizacji nr CB/7/2012”).

  2. Ustalić termin wejścia w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji nr CB/7/2012, na dzień 1 lutego 2013 r.

W związku z powyższym, zgodnie z postanowieniami pkt I.D.2.7. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Część ogólna, Operator Systemu Przesyłowego publikuje na swojej stronie internetowej, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Kartę aktualizacji nr CB/7/2012.

Zgodnie z wyżej powołaną decyzją nr DPK-4320-2(18)/2010/2012/KS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, określone Kartą aktualizacji nr CB/7/2012, wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2013 r. Jednocześnie OSP publikuje na swojej stronie internetowej jednolity tekst Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, uwzględniający zmiany wprowadzone ww. Kartą aktualizacji.