Powrót

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP oraz CB/6/2012 IRiESP

21 grudnia 2012, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP oraz CB/6/2012 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego dotyczący: Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, oraz Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A. (dalej „OSP”), zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie) oraz projektu Karty aktualizacji nr CB/6/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP - Bilansowanie), w dniu 22 listopada 2012 r. zakończył proces konsultacji zmian IRiESP - Korzystanie i IRiESP - Bilansowanie, określonych w projektach Kart aktualizacji nr CK/1/2012 i CB/6/2012.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Korzystanie oraz Kartę aktualizacji nr CB/6/2012 IRiESP - Bilansowanie, opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karta aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Korzystanie oraz Karta aktualizacji nr CB/6/2012 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji projektów obu Kart aktualizacji, zostały, w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP.