Powrót

Komunikat OSP dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2011, 2012 i 2013 rok

30 listopada 2010, 00:00

Komunikat OSP dotyczący opracowania Planu Koordynacyjnego Rocznego na 2011, 2012 i 2013 rok
PSE Operator S.A. jako operator systemu przesyłowego opracowuje Plany Koordynacyjne Roczne. Plany te są opracowywane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej i są planami o charakterze technicznym i zawierają dane o bilansie mocy w KSE oraz dane dotyczące ograniczeń sieciowych. Harmonogramy remontów jednostek wytwórczych zostały w miarę możliwości skoordynowane z okresami ograniczeń sieciowych.Na stronie internetowej są publikowane prognozowane bilanse mocy i harmonogramy remontów na poszczególne miesiące w 2011, 2012 i 2013r. Dodatkowo zostały opublikowane dane dotyczące ograniczeń i wymuszeń sieciowych JWCD i nJWCD na 2011 rok.