Powrót

Komunikat OSP dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2015 roku

2 grudnia 2015, 00:00

Komunikat OSP dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2015 roku
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 2 grudnia 2015 r. dotyczący pracy bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po 2015 roku.

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) w grudniu 2014 roku w „Informacjach o zasobach wytwórczych KSE” publikowanych na stronie www.pse.pl informował, że od 1 stycznia 2016 roku moc bloku 1 w Elektrowni Bełchatów zostanie obniżona z 370 MW do 0 MW.

Ze względu na konieczność zapewnienia przez OSP bezpieczeństwa pracy KSE po 2015 roku, OSP informuje, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna podjęła decyzję o pozostawieniu w eksploatacji bloku 1 w Elektrowni Bełchatów oraz  podjęła działania zmierzające do technicznego przystosowania bloku 1 w Elektrowni Bełchatów do wymagań stawianych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.), które pozwalają na pracę takich jednostek w ograniczonym rocznym czasie pracy z podwyższonymi normami emisyjnymi.

OSP informuje również, że zważywszy na wymagania środowiskowe blok 1 w Elektrowni Bełchatów będzie pracować po roku 2015 w wymiarze nie większym niż 1500 godzin rocznie oraz nie będzie mógł pracować z pełną mocą 370 MW  - jego moc osiągalna uwarunkowana będzie wysokością rzeczywistych emisji w odniesieniu do poziomów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r (Dz.U. z 2014, poz. 1546 z późn. zm.).