Powrót

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

19 września 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący projektu Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 19 września 2008 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP - Bilansowanie oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP - Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 10 października 2008 r.:
1. na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
2. faksem pod numer: (22) 340-2192.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Wzór wyżej wymienionego formularza zgłoszeniowego jest dostępny na stronie internetowej OSP pod adresem www.pse.pl.

Jednocześnie OSP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 3 października 2008 roku o godzinie 11:00, w siedzibie PSE-Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Warszawskiej 165, w sali kinowej. Na spotkaniu tym zostaną zaprezentowane podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji IRiESP- Bilansowanie.