Powrót

Komunikat OSP dotyczący realizacji procesu zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym od dnia 10 lipca 2008 roku

3 lipca 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący realizacji procesu zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym od dnia 10 lipca 2008 roku
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wejściem w życie od dnia 11 lipca 2008 roku Części II Karty aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, zmianie ulegają zasady dokonywania zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym. Zmienione zasady, stosownie do daty wejścia w życie powołanej wyżej karty aktualizacji, będą stosowane począwszy od zgłoszeń dla doby handlowej 11 lipca 2008 roku, tj. procesu zgłoszeń realizowanego w dniu 10 lipca 2008 roku.

Jednocześnie Operator Systemu Przesyłowego zwraca uwagę na fakt, że w ramach wprowadzanych zmian zasad dokonywania zgłoszeń danych handlowych i technicznych na Rynku Bilansującym, w szczególności:

  • odstępuje się od stosowania Jednostek Grafikowych Przedsiębiorstw Obrotu (JGPO),
  • wprowadza się tryb Zgłoszenia Jednostronnego w procesie dokonywania zgłoszeń USE,
  • wprowadza się możliwość dokonywania zgłoszeń USE dla Jednostki Grafikowej Wymiany Międzysystemowej Uczestnika Rynku Bilansującego (JGWMU) ze wskazaniem, jako drugiej strony transakcji handlowej, Jednostek Grafikowych należących do innych Uczestników Rynku Bilansującego.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera Karta aktualizacji nr B/5/2008 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (Część II), dostępna na stronie internetowej OSP.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Krzysztofem Muchą (tel. 022 340 1419).