Powrót

Komunikat OSP dotyczący rozszerzenia zakresu publikowanych informacji z obszaru Wymiany Międzysystemowej (WM)

5 grudnia 2012, 11:47

Komunikat OSP dotyczący rozszerzenia zakresu publikowanych informacji z obszaru Wymiany Międzysystemowej (WM)
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że został rozszerzony zakres publikowanych informacji z obszaru Wymiany Międzysystemowej (WM).

Do obecnie prezentowanego zbioru danych została dodana nowa grupa raportów Plany Wymiany Międzysystemowej zawierająca następujące raporty:

  • Rynek Dnia Następnego WM – raport zawiera plany WM uzgodnione w ramach Rynku Dnia Następnego WM; raport wcześniej był dostępny pod nazwą Plany Wymiany Międzysystemowej w grupie Plan Koordynacyjny Dobowy - PKD;
  • Rynek Dnia Bieżącego WM – raport zawiera plany WM uzgodnione w ramach Rynku Dnia Bieżącego WM; nowy raport;
  • Łącznie RDN WM i RDB WM – raport zawiera sumaryczne wielkości planów WM uzgodnionych w ramach Rynku Dnia Następnego WM oraz Rynku Dnia Bieżącego WM; nowy raport.

Powyższe raporty są dostępne na stronie internetowej www.pse.pl w zakładce: Raporty z pracy KSE i RB / Informacje o planowanej pracy KSE / Plany Wymiany Międzysystemowej.

Ponadto został zaktualizowany raport Wymiana Międzysystemowa - przepływy mocy poprzez dodanie informacji o rzeczywistych przepływach mocy na przekroju handlowym Polska-Ukraina. Raport ten jest dostępny w grupie Raporty dobowe z pracy KSE.