Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Powrót

Komunikat OSP dotyczący startu produkcyjnego nowych zasad działania rynku bilansującego

4 czerwca 2024, 15:37

Komunikat OSP dotyczący startu produkcyjnego nowych zasad działania rynku bilansującego

Informujemy, że na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) o znaku DRR.WRE.744.17.2023.ŁW z dnia 27 września 2023 r. i z dnia 26 stycznia 2024 r., zatwierdzających Warunki Dotyczące Bilansowanie (dalej „WDB”), zmienionych decyzjami Prezesa URE o znaku DRR.WRE.744.5.2024.JKo1 z dnia 16 maja 2024 r. i z dnia 31 maja 2024 r. poprzez zatwierdzenie Zmian nr ‍1/2024 WDB, oraz zgodnie z opublikowanym harmonogramem wdrożenia WDB (wersja 3.0 z dn. 26 lutego 2024 r.), 14 czerwca 2024 r. wchodzą w życie nowe zasady działania rynku bilansującego określone w WDB uwzględniających Zmiany nr 1/2024 WDB.

W związku z tym procesy rynku bilansującego dotyczące doby handlowej 14 czerwca 2024 r. oraz kolejnych dób handlowych będą realizowane według nowych zasad działania rynku bilansującego. W szczególności oznacza to, że zgłoszenia danych handlowych i technicznych na rynku bilansującym dokonywane 13 czerwca 2024 r., które dotyczą doby handlowej 14 czerwca 2024 r., muszą być realizowane zgodnie z nowymi zasadami działania rynku bilansującego.

Jednocześnie informujemy, że 11 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 odbędzie się spotkanie, podczas którego przedstawiona zostanie organizacja startu produkcyjnego nowych zasad działania rynku bilansującego. Spotkanie odbędzie się w formule online, przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Teams. Zaproszenie na spotkanie zostanie przesłane 9 czerwca 2024 r. na adresy poczty elektronicznej przekazane przez uczestników rynku bilansującego (URB) na potrzeby realizacji pracy równoległej. W celu aktualizacji lub uzupełnienia danych kontaktowych, w szczególności przez podmioty, które nie brały udziału w pracy równoległej a będą uczestniczyć w starcie produkcyjnym, prosimy o przekazanie przez URB wiadomości z następującymi informacjami:

  • nazwa podmiotu będącego URB,
  • adres poczty elektronicznej i nr telefonu, które były wykorzystywane przez URB lub operatora rynku danego URB do kontaktu z PSE S.A. na potrzeby przeprowadzenia pracy równoległej, jeżeli URB lub operator rynku danego URB uczestniczył w pracy równoległej (dane kontaktowe zostaną usunięte, nie będą wykorzystywane na potrzeby przygotowania do startu produkcyjnego nowych zasad działania rynku bilansującego),
  • adres poczty elektronicznej i nr telefonu, które będą wykorzystywane przez URB lub operatora rynku danego URB do kontaktu z PSE S.A. na potrzeby przygotowania do startu produkcyjnego nowych zasad działania rynku bilansującego (dane kontaktowe zostaną dodane),

pocztą elektroniczną, w terminie do 7 czerwca 2024 r., na adres testy-rb@pse.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać: „Start produkcyjny – zgłoszenie danych kontaktowych”.