Powrót

Komunikat OSP dotyczący umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej

9 grudnia 2008, 12:35

Komunikat OSP dotyczący umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z postanowieniami Karty aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (Karta aktualizacji nr B/7/2008 IRiESP-Bilansowanie), dotyczącymi Miejsc Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansującego poprzez które jest reprezentowany zbiór Punktów Dostarczania Energii (PDE) należących do Uczestnika Rynku Bilansującego typu Przedsiębiorstwo Bilansujące (URBOSD), reprezentującymi wymianę energii elektrycznej pomiędzy parą OSD na napięciu niższym niż 110 kV (MBOSD), został opracowany wzór Wniosku o przydzielenie MBOSD dla pary URBOSD oraz standardowy aneks do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu Operator Systemu Dystrybucyjnego jako URBOSD.

Wypełniony i podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji, a następnie przekazany do OSP przez zainteresowane Strony, powołany wyżej Wniosek o przydzielenie MBOSD dla pary URBOSD będzie stanowił podstawę opracowania indywidualnych aneksów do umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej dla tychże Stron.

Wzór Wniosku o przydzielenie MBOSD dla pary URBOSD, jak również standardowy aneks do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z kontrahentem OSP typu Operator Systemu Dystrybucyjnego jako URBOSD został zamieszczony w dacie publikacji niniejszego Komunikatu na stronie internetowej OSP.