Powrót

Komunikat OSP dotyczący Umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.

29 grudnia 2006, 00:00

Komunikat OSP dotyczący Umów o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej.
W związku z opracowaniem Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci przesyłowej (IRiESP) dostosowanej do postanowień wynikających z art. 9g ustawy-Prawo energetyczne, PSE-Operator S.A. (OSP) opracował nowe standardy umów o świadczenie usług przesyłania, dostosowane do postanowień wynikających z nowej IRiESP. Na bazie opracowanych dla poszczególnych rodzajów kontrahentów OSP i zatwierdzonych przez Zarząd PSE-Operator S.A. standardów zostały przygotowane indywidualne umowy o świadczenie usług przesyłania.

W drodze negocjacji PSE-Operator S.A. uzgodnił i zawarł do dnia 29 grudnia 2006 roku Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej z:

  • 19 Wytwórcami;
  • 3 Spółkami Dystrybucyjnymi;
  • 2 Odbiorcami Końcowymi;
  • 38 Przedsiębiorstwami Obrotu;
     

Ponadto informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał tymczasowe warunki kontynuowania świadczenia usług przesyłania energii elektrycznej dla następujących podmiotów:

  • 12 Spółek Dystrybucyjnych;
  • 1 Przedsiębiorstwa Obrotu.