Powrót

Komunikat OSP dotyczący wdrożenia od 1 stycznia 2009 roku modyfikacji zasad rynku bilansującego

5 stycznia 2009, 00:00

Komunikat OSP dotyczący wdrożenia od 1 stycznia 2009 roku modyfikacji zasad rynku bilansującego
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zgodnie z przyjętym planem, poczynając od 1 stycznia 2009 roku realizacja procesów rynku bilansującego odbywa się według nowych procedur, określonych w Karcie aktualizacji nr B/7/2008 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Tym samym, w zakresie administrowania rynkiem bilansującym zostały wdrożone obowiązujące od tej daty zasady bilansowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Wprowadzanie nowych rozwiązań rozpoczęło się w dniu 30 grudnia 2008 roku i do chwili opublikowania niniejszego komunikatu objęło już podstawowe procesy dobowe rynku bilansującego. Procesy te zrealizowano bez zakłóceń.

W ciągu najbliższych kilku tygodni zostaną wprowadzone do stosowania następne elementy nowych rozwiązań. W szczególności po raz pierwszy według nowych zasad zostaną dokonane rozliczenia okresowe i finansowe energii elektrycznej oraz usług systemowych. Będą również doskonalone metody udostępniania danych o funkcjonowaniu systemu i rynku bilansującego.

Poprawność realizacji procesów rynku bilansującego podlega ciągłemu monitorowaniu, jednak z uwagi na zakres i złożoność wprowadzonych zmian nie można wykluczyć wystąpienia okresowych zakłóceń. W żadnym przypadku nie będzie to jednak miało wpływu na bezpieczeństwo pracy krajowego systemu elektroenergetycznego.