Powrót

Komunikat OSP dotyczący wstępnych konsultacji koncepcji rozwiązań obsługi na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego

17 marca 2009, 00:00

Komunikat OSP dotyczący wstępnych konsultacji koncepcji rozwiązań obsługi na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego
Uwzględniając postulaty zgłaszane przez uczestników rynku energii elektrycznej Operator Systemu Przesyłowego (OSP) przedstawia koncepcję rozwiązań dotyczących wprowadzenia na Rynku Bilansującym obsługi zgłoszeń transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego.

Koncepcja ta została zawarta w dokumencie pt.: „Koncepcja rozwiązań w zakresie zgłaszania na Rynku Bilansującym transakcji handlowych zawieranych na rynkach dnia bieżącego” (dalej „Dokument”), który w dniu 17 marca 2009 r. został zamieszczony, wraz z niniejszym komunikatem, na stronie internetowej PSE Operator S.A., pod adresem www.pse.pl.

W związku z powyższym OSP zwraca się z prośbą o przesyłanie ewentualnych uwag dotyczących wstępnych rozwiązań przedstawionych w  Dokumencie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do 3 kwietnia 2009 roku, pod adres poczty elektronicznej: rbb@pse-operator.pl. Prosimy o przesyłanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag, którego wzór został opublikowany wraz z Dokumentem.

Jednocześnie OSP zaprasza zainteresowanych do udziału w spotkaniu, na którym zostaną zaprezentowane projektowane rozwiązania, zawarte w Dokumencie. Spotkanie to odbędzie się w dniu 27 marca 2009 roku, w siedzibie PSE Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Warszawskiej 165, w sali kinowej (wejście główne do budynku). Początek spotkania: godzina 1100. Udział w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie, pod numer 22 242 2000, do dnia 25 marca 2009 roku.