Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

6 listopada 2015, 15:08

Komunikat OSP dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 6 listopada 2015 r. dotyczący zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej wynikających z Kart aktualizacji nr CK/5/2015 IRiESP - Korzystanie i CB/13/2015 IRiESP - Bilansowanie

Operator Systemu Przesyłowego (dalej „OSP”) informuje, że zgodnie z Komunikatem OSP z dnia 2 października 2015 r. w sprawie rozpoczęcia procesu konsultacji:

  • projektu Karty aktualizacji nr CK/5/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (dalej „Karta aktualizacji nr CK/5/2015 IRiESP - Korzystanie”),
  • projektu Karty aktualizacji nr CB/13/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „Karta aktualizacji nr CB/13/2015 IRiESP -Bilansowanie”).

zakończył w dniu 16 października 2015 r. proces konsultacji zmian IRiESP, zaproponowanych w ww. Kartach.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, OSP zgodnie z postanowieniami art. 9g ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne oraz pkt I.D.2.6 e) IRiESP - Część ogólna, przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CK/5/2015 IRiESP - Korzystanie i CB/13/2015 IRiESP -Bilansowanie, opracowane po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu, wraz z raportem z tych konsultacji.

Karty aktualizacji nr CK/5/2015 IRiESP - Korzystanie i CB/13/2015 IRiESP - Bilansowanie, po przeprowadzonym procesie konsultacji z użytkownikami systemu oraz raport z procesu konsultacji tych Kart, zostały w dacie publikacji niniejszego Komunikatu, zamieszczone na stronie internetowej OSP, w tym w zakładce „Dokumenty”.