Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmian w Załączniku A do Standardów technicznych systemu WIRE oraz w schematach walidacji WIRE dokumentów raportowych wysyłanych przez OSP

29 lipca 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący zmian w Załączniku A do Standardów technicznych systemu WIRE oraz w schematach walidacji WIRE dokumentów raportowych wysyłanych przez OSP
Operatorzy Rynku
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 29.07.2008 na stronie internetowej www.pse.pl został opublikowany zaktualizowany Załącznik A do Standardów technicznych systemu WIRE wer.8.0 oraz zaktualizowane  schematy walidacji dokumentów BPKDH, RD, RDGWS, RDRUS, RH, RHK, RHGWS, RHKGWS, RHRUS, RHKRUSWprowadzone zmiany związane są ze zmianą liczby dopuszczalnych znaków w polu <KDO> - kod pocztowy. Przed zmianą pole oznaczone było jako pole znakowe [6], po zmianie pole oznaczone będzie jako pole znakowe [10].

Powyższa zmian ma na celu dostosowanie standardów WIRE do europejskich kodów pocztowych i jest wymagana jedynie względem Operatorów Rynku, obsługujących kody pocztowe o których mowa powyżej.