Powrót

Komunikat OSP dotyczący zmiany długości okresu dokonywania korekt dla rozliczeń energii rzeczywistej Operatorzy Rynku

30 lipca 2008, 00:00

Komunikat OSP dotyczący zmiany długości okresu dokonywania korekt dla rozliczeń energii rzeczywistej Operatorzy Rynku
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zgodnie z zapisami IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi pkt 5.3.1.6.5.(2), z dniem 01.08.2008 r. zmianie ulega długość okresu korygowanego. Poczynając od tej daty długość okresu korygowanego będzie wynosić 13 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym jest wykonywana korekta.W związku powyższym od dnia 01.08.2008 r. będą obowiązywały następujące, nowe ograniczenia czasowe dla dokumentów DGMB, umożliwiające realizację korekt rozliczeń w nowym trybie: 
 

Ograniczenia - okna czasowe dla DGMB w trybie korekty rozliczeń

L.p.

Kod dokumentu

Od dnia.

Do dnia.

Od godz.

Do godz.

Mies. min.

Mies. max.

Data od

Data do

1

DGMB

1

5

00:00

08:00

2

2

01.06.2006

2

DGMB

1

5

16:00

20:00

2

2

01.06.2006

3

DGMB

1

5

00:00

08:00

4

4

01.06.2006

4

DGMB

1

5

16:00

20:00

4

4

01.06.2006

5

DGMB

1

5

00:00

08:00

13

13

01.08.2008

6

DGMB

1

5

16:00

20:00

13

13

01.08.2008