Powrót

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji

17 października 2013, 14:26

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci.

Uprzejmie informujemy, że PSE S.A. wykonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP). W związku z planowanymi zmianami IRiESP opracowano projekt Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (IRiESP - Korzystanie).

Projekt karty, o której mowa powyżej, w dniu 17 października 2013 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty”. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu Karty aktualizacji CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie, informuje o:

  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 4 listopada 2013 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2192,
    na które należy przekazywać uwagi.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Korzystanie, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CK/2/2013 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, dołączonym do niniejszego komunikatu i dostępnym w zakładce „Dokumenty”.