Powrót

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji

27 września 2013, 00:00

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Uprzejmie informujemy, że PSE S.A., wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP - Bilansowanie.

Projekt Karty aktualizacji został w dniu 27 września 2013 r. zamieszczony na stronie internetowej OSP. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2012, poz. 1059 z późn. zm.), informuje o:

  • publicznym dostępie do Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP - Bilansowanie;
  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 11 października 2013 r. włącznie;
  • adresie poczty elektronicznej: instrukcja@pse.pl, oraz numerze faksu: (22) 242 2192, pod które można doręczać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/9/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, pod wymieniony wyżej adres poczty elektronicznej lub numer faksu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej OSP.