Powrót

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji

16 sierpnia 2013, 00:00

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/8/2013 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Uprzejmie informujemy, że PSE S.A., wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP - Bilansowanie.

Projekt Karty aktualizacji został w dniu 16 sierpnia 2013 r. zamieszony na stronie internetowej OSP pod adresem: www.pse.pl. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), informuje o:

  • publicznym dostępie do Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP - Bilansowanie;
  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 6 września 2013 r. włącznie;
  • adresie poczty elektronicznej: instrukcja@pse.pl, oraz numerze faksu: (22) 242 2192, pod które można doręczać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, pod wymieniony wyżej adres poczty elektronicznej lub numer faksu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.

Jednocześnie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną zaprezentowane podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP - Bilansowanie. Spotkanie to odbędzie się w dniu 2 września 2013 r. o godzinie 1100, w siedzibie PSE S.A. w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Warszawskiej 165, w sali kinowej (wejście główne do budynku). Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie, pod numer 22 242 2000, do dnia 29 sierpnia 2013 r.