Powrót

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

17 września 2012, 00:00

Komunikat OSP informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że PSE Operator S.A., wykonująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP), planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie.Projekt Karty aktualizacji został w dniu 17 września 2012 r. zamieszony na stronie internetowej OSP pod adresem: www.pse.pl. Jednocześnie OSP, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), informuje o:
  • publicznym dostępie do Karty aktualizacji nr CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie;
  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 2 października 2012 r. włącznie;
  • adresie poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, oraz numerze faksu: (22) 242 2192, pod które można doręczać uwagi.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/5/2012 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, pod wymieniony wyżej adres poczty elektronicznej lub numer faksu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.