Powrót

Komunikat OSP w sprawie konsultacji zmian w IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji CB/12/2014 IRiESP

29 lipca 2014, 00:00

Komunikat OSP w sprawie konsultacji zmian w IRiESP wynikających z projektu Karty aktualizacji CB/12/2014 IRiESP
Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymiPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (IRiESP -Bilansowanie). OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 29 lipca 2014 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP wraz z niniejszym komunikatem oraz w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Jednocześnie, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zapewniając publiczny dostęp do projektu  ww. Karty aktualizacji, OSP informuje o:
  • wyznaczeniu terminu na składanie uwag do dnia 12 sierpnia 2014 r.;
  • adresie poczty elektronicznej - instrukcja@pse.pl oraz numerze faksu - (22) 242 2538, na które należy przekazywać uwagi.

Prosimy o zgłaszanie uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie, na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/12/2014 IRiESP - Bilansowanie, dołączonym do niniejszego komunikatu.