Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej

11 maja 2010, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej
Operator Systemu Przesyłowego (OSP) informuje, że wypełniając obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). opracował projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), o której mowa w art. 9g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), dostosowany do wymagań przepisów ustawy Prawo energetyczne, zmienionych powołaną na wstępie nowelizacją.

Projekt IRiESP został opracowany na podstawie obowiązującej obecnie IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci oraz IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, poprzez wprowadzenie stosownych zmian i uzupełnień.

Projekt IRiESP w dniu 11 maja 2010 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.

Projekt IRiESP obejmuje następujące części:

  1. IRiESP - Część ogólna;
  2. IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, określająca szczegółowe warunki korzystania z sieci elektroenergetycznych przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych sieci;
  3. IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, dotycząca bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, niniejszym informuje o publicznym do niego dostępie oraz równocześnie poddaje przedmiotowy projekt IRiESP procesowi konsultacji z użytkownikami systemu, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących poszczególnych części projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 25 maja 2010 r.:

  1. na adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl; lub
  2. faksem pod numer: (22) 242 2192.

Prosimy o zgłaszanie uwag na właściwych Formularzach zgłoszeniowych uwag do poszczególnych części projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. Formularze te są dostępne na stronie internetowej OSP.