Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

3 listopada 2009, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 3 listopada 2009 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP.

OSP publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP - Bilansowanie oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 17 listopada 2009 r.:

  1. pod adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
  2. faksem pod numer: (22) 242 2192.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/10/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.