Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

26 maja 2009, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej „IRiESP - Bilansowanie”). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 26 maja 2009 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP.

OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP - Bilansowanie oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 9 czerwca 2009 r.:

  1. pod adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
  2. faksem pod numer: (22) 242 21 92.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/8/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.