Powrót

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/9/2009 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

9 czerwca 2009, 00:00

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/9/2009 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi
Uprzejmie informujemy, że Operator Systemu Przesyłowego (OSP) planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej \"IRiESP - Bilansowanie\"). W związku z tym OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie, który w dniu 9 czerwca 2009 r. został zamieszczony na stronie internetowej OSP.

OSP, publikując na swojej stronie internetowej projekt Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie, niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESP - Bilansowanie oraz równocześnie poddaje przedmiotowe zmiany procesowi konsultacji, zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie uwag dotyczących projektu Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie. Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 3 lipca 2009 r.:

1.    pod adres poczty elektronicznej: instrukcja@pse-operator.pl, lub
2.    faksem pod numer: (22) 242 2192.

Prosimy o zgłaszanie uwag na Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej OSP, pod adresem www.pse.pl.

Jednocześnie OSP zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym zostaną zaprezentowane podstawowe rozwiązania zawarte w projekcie Karty aktualizacji nr B/9/2009 IRiESP - Bilansowanie. Spotkanie to odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009 r. o godzinie 1100, w siedzibie PSE Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Warszawskiej 165, w sali kinowej (wejście główne do budynku). Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać telefonicznie, pod numer 22 242 2000, do dnia 23 czerwca 2009 r.